Belangrijke updates

Partnerevent

14/11/2017 - 14/11/2017

Op 14 november nodigden we onze partners uit in het Vlaams Parlement in Brussel (ingang IJzerenkruisstraat 99). In de voormiddag keken we naar onze verwezenlijkingen uit 2017, en richtten we de blik ook vooruit naar 2018. Via rondetafelsessies in de namiddag betrokken we onze partners bij de VIAA meerjarenplanning.

Presentatie

Programma

Voormiddag

 • 9.30u: Ontvangst met koffie

 • 10.00u: Verwelkoming door de heer Johan Swinnen, voorzitter Raad Van Bestuur

 • 10.15u: Korte terugblik op 2017 en krachtlijnen 2018

 • 11.00u: Pauze

 • 11.30u: Van Beeldcapsule tot Catalogus Pro: enkele resultaten van 2017

 • 12.15u: Lunch

Namiddag

 • 13.15u: Introductie meerjarenplanning VIAA

 • 13.30u: Deel 1: rondetafels per sector

 • 14.30u: Pauze

 • 14.45u: Deel 2: rondetafels per thema

 • 16.15u: Afsluitende drink

In de namiddag organiseerden we rondetafelsessies over zes thema’s. Naast de rondetafel met sectorgenoten, konden de aanwezigen over twee van deze thema’s hun mening en ideeën geven. 

Thema’s rondetafelsessies


 • Digitalisering: wat met andere soorten dragers dan enkel audiovisuele?

Wat als... VIAA in de toekomst andere dragers zou digitaliseren dan audiovisuele? Is dit hoegenaamd een goed idee? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat zouden de prioriteiten zijn, rekening houdend met VIAA’s focus en werking op schaal?

 • Digitale ingest: uitdagingen en aanpak?

De intake van digitale collecties stelt VIAA en zijn partners voor heel wat uitdagingen. Hoe pakken we dit samen aan? Is een opleidingsprogramma één van de oplossingen en hoe moet dat er dan uitzien?

 • Interactie: samenwerking in functie van ontsluiting naar specifieke doelgroepen?

Hoe kunnen we meer samenwerking realiseren opdat specifieke doelgroepen, zoals het onderwijs, beter bereikt worden? Waar liggen de kansen en prioriteiten? Waardoor wordt een samenwerking succesvol?

 • Catalogus pro: naar een uitwisselingsplatform?

Content uitwisselen tussen professionals over organisaties en sectoren heen biedt tal van mogelijkheden. Hoe zien we de toekomst van dergelijke uitwisseling? Welke aspecten zouden nog extra meerwaarde creëren in functie van hergebruik, archiefwerking en ontsluiting? Hoe zetten we samen de stappen om dit mogelijk te maken?

 • Metadatacreatie: uitdagingen en aanpak?

Bruikbaarheid en dus vindbaarheid van materiaal is zowel voor VIAA als zijn content partners noodzakelijk. We hebben beiden baat bij steeds kwaliteitsvollere metadata: hoe gaan we daar samen voortgang rond boeken?

 • Dienstenaanbod door VIAA: wensen en noden?

Welke verwachtingen en noden leven er over bijkomende diensten door VIAA? Welke zijn prioritair? Welke noden zijn daar schaalbaar?

Meer info over het VIAA partnerevent?

Neem contact op met je accountmanager of support@viaa.be.