Belangrijke updates

Partnerevent: 3 december in Leuven

03/12/2019

Op 3 december mochten we bijna 100 content partners verwelkomen op het VIAA-partnerevent in het Agora Leercentrum van KU Leuven. Naast een plenair deel over het belangrijkste nieuws van VIAA, kon je ook deelnemen aan enkele interactieve themasessies. Het programma en de presentatie van het plenaire deel vind je hieronder. Bij vragen, aarzel niet om contact op te nemen met je accountmanager of via support@viaa.be

Programma


11u00: Opfrismoment (optioneel)

In een uurtje introduceren we (nieuwe) content partners tot onze werking en beantwoorden we prangende vragen.

12u30:  Onthaal


13u00: Plenair

  • Welkom door Johan Swinnen, de voorzitter van VIAA’s raad van bestuur
  • Stand van zaken van het integratietraject met PACKED en Lukas door Nico Verplancke, directeur
  • Toelichting van het meerjarenplan 2020-2023 en wat je kan verwachten in 2020 door Debbie Esmans, manager Beleid en Strategie
  • Een glimps op een vernieuwd Het Archief voor Onderwijs en toelichting van onze projectwerking met Arteveldehogeschool in een Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek door Leen De Bruyn, projectmanager Onderwijs
  • Het Archief: terugblik op de lancering en onze volgende stappen door Karen Vander Plaetse, manager Interactie
  • Het onderzoek fotodigitalisering: waar staan we vandaag? door Loes Nijsmans, projectmanager Digitalisering


14u30: Pauze


15u00: Interactieve themasessies: kies er één

  • Metadata: rondetafelgesprek waarin we je betrekken bij de opmaak van onze metadatastrategie aan de hand van verschillende onderwerpen. We hebben het onder meer over wenselijke prioriteiten en het VIAA-metadatamodel.
  • Leeszaaltool: steeds meer organisaties willen aan de slag met het materiaal dat ze bij VIAA bewaren. In een rondetafelgesprek peilen we onder meer naar de opportuniteit van een leeszaaltool die de ontsluiting van dit materiaal binnen de eigen muren van de instelling mogelijk zou moeten maken. Wat is voor jullie essentieel bij het ontwikkelen van een leeszaaltool, welke doelgroepen hebben jullie voor ogen en wat zijn de noodzakelijke functionaliteiten?
  • Zelfevaluatietool: benieuwd hoe digitaal matuur jouw organisatie is? PACKED ontwikkelde een tool waarmee je aan de hand van een reeks stellingen je digitale maturiteit kan inschatten. Tijdens deze begeleide invulsessie zetten we jou op weg.
  • Fotodigitalisering: voor de pauze gaan we algemeen in op wat VIAA onderzoekt rond foto. In deze sessie willen we inzetten op expertisedeling rond verschillende aspecten rond het beheer van een fotocollectie: identificatie, conservering en digitalisering. 


16u45: Afsluitende drink

Bekijk hier onze presentatie van het plenaire deel: