Belangrijke updates

Infosessie digitale collecties uit de podiumkunsten

13/02/2020

Deze infosessie vindt plaats in De Studio in Antwerpen (Maarschalk Gérardstraat 4) en duurt een hele dag. Je bent welkom vanaf 9u30, waarna we in de voormiddag focussen op onze dienstverlening voor digitale collecties uit de podiumkunsten en wat de mogelijkheden daarvan zijn voor jouw organisatie. We brengen ook een stand van zaken van het Beeldstorm-project en hebben het over een mogelijk vervolg daarvan. In de namiddag stelt PACKED/VIAA i.s.m. CEMPER en Kunstenpunt enkele interessante cases en projecten voor.

Digitale collecties podiumkunsten binnen de werking van VIAA (VIAA) 

 • 10u00: Welkom
 • 10u10: Stand van zaken & toekomst project Beeldstorm 
 • 10u50: Hoe organiseert VIAA de instroom van digitale collecties?
 • 11u15: Pauze 
 • 11u45: Instroom via externe partijen: voorstel aanpak en gedachtewisseling
 • 12u15: Mogelijkheden ontsluiting vanuit het VIAA-archiefsysteem
 • 12u45: Vragenronde 
 • 13u00: Broodjeslunch

Archivering en ontsluiting: praktijkvoorbeelden en -mogelijkheden (PACKED/VIAA i.s.m. CEMPER en Kunstenpunt)

 • 14u00: Koppeling metadata Kunstenpuntdatabank 
 • 14u25: Archiefdoorlichtingstraject kunstensector - TRACKS
 • 15u00: Pauze
 • 15u15: Wikimedia voor podiumkunstenorganisaties 
 • 15u35: Omgaan met auteursrechten en gebruiksbeperkingen op culturele content
 • 15u50: Zelfevaluatietool 
 • 16u00: Einde

Je kan je voor de hele dag inschrijven of, als dat in jouw planning niet mogelijk is, voor slechts één van de dagdelen. Geef bij inschrijving ook mee of je in dat geval aanwezig bent voor de lunch. Het programma is met zorg samengesteld en zeker ook voor jouw organisatie interessant. We hopen dat jij erbij kan zijn.