Belangrijke updates

VIAA schakelt: nieuw bestandsformaat FFV1 in het vizier

17/10/2019

Sinds 2013 wordt video die we digitaliseren voor de cultuur- en erfgoedsector als JPEG 2000 in MXF opgeslagen in ons archiefsysteem (MAM). In 2020 komt er een storagemigratie aan en daarvan maken we gebruik om de keuze voor dit bestandsformaat opnieuw te evalueren. Sinds 2013 is er heel wat veranderd en vandaag komen ook nieuwe formaten in aanmerking. Na grondig onderzoek samen met PACKED hebben we de intentie om alle JPEG 2000s om te zetten naar FFV1 in MKV om hun langetermijnbewaring te garanderen.

Voor we dieper ingaan op wat dit voor jou als content partner betekent lichten we even toe wat een bestandsformaat (of codec) is en waarom de keuze die we hierin maken zo belangrijk is. Voor duurzame bewaring van bestanden is de keuze van het bestandsformaat van cruciaal belang, omdat hier vastgelegd wordt op welke manier bits en bytes geordend moeten worden. Mediaspelers 'kennen' dit formaat en ondersteunen het, wat betekent dat ze weten hoe ze het materiaal kunnen afspelen. De keuze van het bestandsformaat is dus nauw verbonden met de afspeelbaarheid (leesbaarheid) van het bestand (onderaan dit artikel gaan we dieper in op de leesbaarheid van bestanden). Veranderen van formaat is niet hetzelfde als een nieuw paar schoenen kiezen: de keuze die we maken moet solide zijn en jaren meegaan.

In 2013 kozen we er samen met onze content partners en PACKED voor om JPEG 2000 in MXF te gebruiken. Op dat moment was FFV1 in MKV weliswaar al in ontwikkeling maar nog niet matuur en dus niet geschikt als formaat voor de archiefmasters. Vandaag is hij goed onderweg om standaard te worden en wordt hij al in verschillende archieven gebruikt, zoals in de Indiana University. Ook bij VIAA gebruiken we intussen FFV1, namelijk voor de duurzame bewaring van bestanden die afkomstig zijn van DV-formaten. Uit tests leerden we dat we met dit bestandsformaat lossless kunnen omzetten. Het is transparant en goed gedocumenteerd en doordat het formaat open source is, zijn er heel wat tools beschikbaar waarmee de bestanden beheerd kunnen worden. Daarom hebben we de intentie om de omzetting te doen van JPEG 2000 in MXF naar FFV1 in MKV. 

Wat betekent dit voor jou?

Voor deze omzetting moeten alle bestanden opnieuw worden gelezen en weggeschreven, een beweging die we graag combineren met onze storagemigratie die we plannen in 2020. Op dat moment zijn alle bestanden namelijk al in beweging. We pakken het materiaal per content partner aan. Als jouw organisatie videobestanden heeft die vandaag in JPEG 2000 bij VIAA bewaard worden, dan komen deze bestanden in aanmerking voor omzetting tijdens de migratie. Die migratie zal gefaseerd verlopen en enkele jaren duren. Enkele maanden voor we van start gaan met de migratie nemen we contact met jou op en bespreken we de concrete timing en het proces.

Heb je vragen over dit formaat of over onze aanpak? 
Aarzel niet om Matthias Priem te contacteren.

Matthias2 Matti