Belangrijke updates

Selectie cd en dvd kan van start!

14/03/2019

In 2018 hadden we het plezier Amanda Gedeon tot één van onze stagiairs te rekenen. Zij bereidde de digitale transfer - van kwetsbare drager naar duurzaam bestandsformaat - van cd en dvd voor. Vanaf vandaag kan jij ook dit digitaliseringsproject voorbereiden, met de richtlijnen en documentatie die op het partnerportaal beschikbaar zijn.

Amanda onderzocht welke (sub)formaten van optische schijven zoal voorkomen en in welke staat van veroudering of beschadiging, hoe je types schijven en slijtage kan herkennen, en waar je best allemaal rekening mee houdt om een drager wel of niet te selecteren voor dit project. Dit werd allemaal verwerkt in verschillende documenten die je nu kan terugvinden op de supportpagina’s van het partnerportaal. Zo beschik jij als content partner over de nodige hulpmiddelen bij de voorbereiding van dit project. We spreken trouwens niet over een digitaliseringsproject maar over een digitale transfer - het digitale signaal wordt namelijk vanop een analoge drager in een duurzaam bestandsformaat omgezet. 

Aan de slag

  • Aan de hand van enkele heldere supportartikels kan je je optische schijven eerst ordenen in logische subgroepen. 
  • De beslissingsboom helpt je bij het selecteren van cd’s en dvd’s voor digitale transfer, aan de hand van korte, concrete vragen.
  • De selectiegids geeft meer achtergrond bij mogelijke beweegredenen om cd’s en dvd’s over te zetten en te bewaren. Het is een goed idee om voorafgaand aan de effectieve selectie uit jouw collecties die in aanmerking komen voor dit project, een visie te bepalen over wat je effectief wil laten migreren, en waarom juist. Dan kan je deze visie verfijnen of bijstellen op basis van wat je vaststelt bij het sorteren, identificeren, en waarderen van je materiaal. 

De voorbije maanden stelden we ook een datamodel voor het registratiesysteem op en werkten we processen uit voor de verpakking en het transport van deze dragers. De komende weken ontvang je hierover meer info van ons en beginnen we het registratiemateriaal te verdelen over onze content partners. We hopen je alvast op weg te zetten met bovengenoemde documenten.