Belangrijke updates

Digitale instroom: wat kan je in 2021 verwachten?

27/11/2020

Dit jaar evalueerden we het huidige instroomproces. Daaruit bleek dat veel van onze projecten op maat waren en dus arbeidsintensief. Daarom streven we tegen eind 2021 naar een nieuwe, meer mature aanpak waarbij we schaalbaarheid en efficiëntie voorop stellen.

In de eerste jaarhelft van 2021 zullen we inzetten op het updaten van de tooling: de software die we gebruiken in het digitale-instroomproces. Deze moet stabieler en performanter worden om de digitale instroom in batches te kunnen opschalen. Bovendien willen we naast enkelvoudige ook meervoudige objecten zoals kranten kunnen toelaten. Ook hier moeten aanpassingen voor gebeuren. De tooling wordt de kern van de werking rond digitale instroom, dus nemen we hier bewust voldoende tijd voor.

We blijven in het voorjaar ook inzetten op de lopende projecten van zowel batch intake als continue instroom. Daarnaast hebben we ruimte om de instroom van vier contentpartners op te starten. Bij de keuze van projecten houden we rekening met vragen die ons reeds bereikt hebben en de mate waarin die 'cases' ons helpen om de vereisten van de geüpdatete tooling verder te verfijnen.

Tegelijk verbeteren we de generieke aanpak voor de projectwerking en verfijnen we de procesdocumentatie op het partnerportaal. Vanaf midden 2021 zullen we jou daar meer over kunnen vertellen. In de tweede jaarhelft willen we opnieuw een aantal projecten opstarten met contentpartners die hebben aangegeven in 2021 aan de slag te kunnen gaan.

In de loop van 2021 zetten we een informatiesessie op poten, waarin we jullie uitgebreid vertellen hoe de digitale-instroomtrajecten in hun werk gaan, hoe de samenwerking precies verloopt en wat er van jou als contentpartner wordt verwacht. Houd dus zeker de partnercommunicatie in de gaten.

Heb je vragen over de instroom van je digitale collecties? Contacteer dan de projectmanagers lobke.vandeneynden@meemoo.be of loes.nijsmans@meemoo.be.