Belangrijke updates

Onderzoeksproject Kunstig Kijken: jouw content over kunsten, recht naar de lagere klas?

20/11/2020

Om leerkrachten lager onderwijs kant-en-klaar materiaal aan te bieden voor muzische vorming, willen we met onze contentpartners de handen in elkaar slaan om content uit de kunsten ter beschikking te stellen. Samen met de VIVES Hogeschool zetten we hiervoor het project Kunstig Kijken op. We mikken specifiek op contentpartners uit de museumsector en podiumkunstencollecties om in dit project mee in te stappen.

Doe jij graag mee? We leggen hier uit hoe je kan deelnemen.

Wat haal je er zelf uit?

Als partner instappen in het project Kunstig Kijken heeft een aantal voordelen:

  • Zichtbaarheid van jouw collectie: jouw audiovisueel materiaal komt op Het Archief voor Onderwijs terecht en je collectie krijgt een grotere zichtbaarheid in het onderwijs.
  • Creatie van collecties: leerkracht-redacteuren maken direct inzetbare collecties op basis van jouw audiovisueel materiaal, waarmee leerkrachten lager onderwijs aan de slag kunnen in het vak muzische vorming.
  • Direct inzetbaar in de les: docenten muzische vorming van Hogeschool VIVES geven pedagogisch-didactische ondersteuning voor leerkrachten die de collecties in hun lessen willen inzetten. Hierdoor wordt het beeld- en geluidsmateriaal van jou als contentpartner direct inzetbaar in de les.
  • Rapportering: we kunnen rapporteren over het bereik (views, clicks, bookmarks, collecties) van jouw items op Het Archief voor Onderwijs zodat je als contentpartner zicht krijgt op het bereik van eigen audiovisueel materiaal in het onderwijs.

Welk audiovisueel materiaal zoeken we?

Op basis van de eindtermen en leerplandoelen voor het vak “muzische vorming” in het lager onderwijs selecteerden de onderzoekers van VIVES Hogeschool een aantal thema’s . Muzische vorming is immers veel breder dan enkel muziek: het gaat ook om beeldende kunst, theater, poëzie en spelen met woorden, het gebruik van verschillende soorten media en dans. Zo kwamen ze uit op een zeer diverse reeks thema’s, zoals “sporen”, “emoties”, “beestenboel”, “generaties”, “eigen kweek”, “zonder woorden”, en “publieke ruimte”.

Bewaart jouw organisatie materiaal in het meemoo-archiefsysteem dat zou kunnen passen binnen één of meerdere van deze thema’s? Dan is het project Kunstig Kijken een ideale kans om meer zichtbaarheid te krijgen in de klas.

Wat wordt er van jou verwacht?

We willen graag beroep doen op jouw kennis van jullie eigen collectie. We zijn op zoek naar audiovisueel materiaal dat al beschikbaar is in het meemoo-archiefsysteem en dat aansluit bij één van bovengenoemde thema’s. Daarna zorgen wij voor publicatie op Het Archief voor Onderwijs en gaan de docenten van Hogeschool VIVES aan de slag om collecties te bouwen en didactische ondersteuning te voorzien op maat van leerkrachten lager onderwijs.

Zin om mee te doen?

Wil je als organisatie jouw audiovisuele collectie een groter bereik en meer zichtbaarheid geven bij leerkrachten lager onderwijs? Zie je het zitten om jouw expertise mee in te zetten zodat we mooie collecties kunnen uitbouwen rond het thema Kunstig Kijken en het aanbod op ons platform uit de musea en podiumkunsten verder kunnen verrijken?

Neem dan voor 16/12/2020 contact op met Leen De Bruyn voor meer informatie.

Lees meer over het project Kunstig Kijken van meemoo en VIVES Hogeschool op de projectpagina.