Belangrijke updates

Digitale instroom dit najaar opnieuw van start

18/09/2020

Materiaal dat door de contentpartners zelf gedigitaliseerd is en digitaal geboren materiaal kan sinds 2018 in het meemoo-archiefsysteem terecht. Daar ging een lange voorbereiding aan vooraf en sindsdien hielpen we al bijna 40 contentpartners met hun digitale collectie op weg.

In de eerste helft van 2020 zetten we een stapje terug om ons instroomproces te evalueren. Dat was nodig door een overdracht van taken naar nieuwe collega’s en omdat bleek dat onze projecten heel erg op maat waren en dus zeer arbeidsintensief.

Sinds september gaan we op volle kracht verder. Momenteel werken we aan de digitale collecties van de erfgoedcellen en Liberas. De digitale collecties van KU Leuven - LIMEL, DIVA, MOMU en FOMU stromen intussen niet meer projectmatig binnen, maar evolueren naar een manier van werken waarbij ze continu kunnen instromen in het archiefsysteem (een continu instroomproject). De lopende projecten zoals de continue instroom van de regionale omroepen en een aantal bestaande projecten rond batch intake, zoals voor Huis van Alijn en Industriemuseum, lopen gewoon door.

Team digitale instroom staat voor je klaar 

Zeiden we iets over een overdracht van taken? We stellen het team dat de digitale instroom in de lucht houdt graag nog even aan je voor. Zo weet je zeker bij wie je terecht kan.

  • Brecht Declercq is de manager van het team digitale collecties en zet de algemene krijtlijnen uit voor het digitaalinstroomtraject. 
  • Loes Nijsmans en Lobke Vanden Eynden zijn - naast projectleiders digitalisering - als projectleiders digitale instroom het eerste aanspreekpunt voor alles rond digitale collecties en zijn verantwoordelijk voor de opstart van digitaalinstroomprojecten. 
  • Milan Valadou is databeheerder en -analist en zorgt voor de operationele opvolging van projecten en de metadatamapping. 
  • Caroline Everaert volgt als medewerker in het archiefteam de continue-instroomprojecten op zodra ze in de productiefase gaan.

Heb je een vraag? Contacteer dan lobke.vandeneynden@meemoo.be of loes.nijsmans@meemoo.be.

Nieuwe opleidingen vanaf 2021

Vanaf 2021 zetten we als deel van dit traject nog meer in op de cruciale digitale vaardigheden van onze contentpartners, zodat jullie goed gewapend een digitaalinstroomproject kunnen aanvatten. De concrete aanpak zal in november worden bekend gemaakt.