Belangrijke updates

Nieuwe versie samenwerkingsovereenkomst op komst

06/12/2021

De huidige samenwerkingsovereenkomst dateert van de beginjaren van VIAA. Na zes jaar is het document dan ook klaar voor een actualisatie. De basisuitgangspunten blijven overeind, maar de overeenkomst wordt aangepast aan de huidige dienstverlening en werking van meemoo. Lees verder en ontdek wat dit voor jou betekent.

Aangezien het gaat om een actualisatie, verandert er niets aan de basis: als contentpartner blijf je instaan voor de voorbereiding van de digitalisering en zorgen wij voor de planning en uitvoering ervan. Daarnaast krijg je standaard nog steeds 5TB aan gratis opslagruimte. Ook blijven we afspraken maken rond de ontsluiting voor onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en publiek.

Wat er dan wel verandert?

  • De overeenkomst wordt aangepast aan de inmiddels uitgebreide dienstverlening van meemoo, zoals bijvoorbeeld de toevoeging van digitale instroom.
  • De werking van meemoo en bijgevolg ook de afspraken rond metadata, zoals automatische metadatering, krijgen een meer volwaardige plek.
  • Er wordt gekozen voor een algemenere formulering waarbij we afstappen van de verwoording 'audiovisueel materiaal'. Onder meer digitale instroom en het relanceplan brengen namelijk met zich mee dat ook andere dragers deel uitmaken van onze werking.
  • Er zal rekening gehouden worden met nieuwe ontwikkelingen op vlak van ontsluiting, zoals de bezoekertool en een actualisatie van de bijlage die doelgroepen en gebruik beschrijft.

Jouw inspraak is belangrijk voor ons

Om je op de hoogte te houden van de komende verandering, deden we tijdens het partnerevent tweemaal de grote lijnen van de actualisatie uit de doeken. Ook hielden we gedurende de maand november een aantal sectorspecifieke toelichtingen op aanvraag. Tot slot organiseren we een leesgroep waarin we in overleg met een diverse groep van contentpartners tot een finale versie komen. De leden van deze leesgroep zijn:

Liberas

KU Leuven

UGent

deSingel

Focus/WTV voor NORTV

FelixArchief

Musea Brugge

Letterenhuis

Kunstenpunt

Huis van Alijn/Industriemuseum

Vlaams Parlement

Stadsarchief Kortrijk

Ultima Vez

Erfgoedcel Stuifzand

Wanneer kan je de actualisatie verwachten?

In het voorjaar van 2022 hopen we van start te gaan met het ondertekeningsproces. Gelijktijdig leggen we waar nodig ook andere bijlagen voor ter ondertekening, zoals bijvoorbeeld de GDPR-bijlage of het addendum voor de Art in Flanders-dienstverlening. Zo stroomlijnen we het ondertekeningsproces én zitten we meteen voor enkele jaren goed.

Debbie