Belangrijke updates

Onderwijsproject zet materiaal museum- en podiumkunstensector in de kijker

06/12/2021

Wist je dat leerkrachten lager onderwijs vaak worstelen in hun zoektocht naar bruikbaar audiovisueel materiaal voor hun lessen muzische vorming? En dat terwijl de archieven van jullie als contentpartners heel wat verborgen parels bevatten. Via Het Archief voor Onderwijs kan je jouw materiaal tot in de klas brengen. Ontdek hoe het materiaal van achttien contentpartners de hoofdrol speelt in het project Kunstig Kijken.

Het leergebied muzische vorming in het lager onderwijs bestaat onder andere uit de deelgebieden drama, dans, muziek en beeld: dé expertise van heel wat contentpartners uit de museum- en podiumkunstensector. Het project Kunstig Kijken zet hun audiovisueel materiaal in om de lessen muzische vorming in de tweede en derde graad van het lager onderwijs te verrijken. Samen met docenten van VIVES Hogeschool zetten we sinds 2020 onze schouders onder dit cofinancieringsproject.

In totaal werden op Het Archief voor Onderwijs veertien collecties gebouwd met dit materiaal. De collecties zijn thematisch opgebouwd en zijn kant-en klaar inzetbaar in de klas. Naast context over de voorstellingen en de makers bevatten ze ook heel wat didactische tips gericht op kunstbeleving.

Materiaal van achttien contentpartners in de kijker

Na grondig vooronderzoek door de docenten van VIVES werden verschillende contentpartners benaderd. Zeventien contentpartners uit de podiumkunstensector en één museum stellen hun materiaal ter beschikking voor dit project. Tien onder hen bieden voor het eerst content aan op ons onderwijsplatform. In totaal staan veertig integrale voorstellingen in de kijker, afkomstig van Opera Ballet Vlaanderen, hetpaleis, Muziektheater Transparant, Ultima Vez, Villanella, Antigone, Arsenaal, KOPERGIETERY, Theater Stap, Theater Zuidpool, Zomer van Antwerpen, Eastman, Ultima Vez, Rosas, fABULEUS, M HKA, Letterenhuis en AMVB.

Wat betekent dit voor jou als contentpartner uit de museum- en podiumkunstensector?

Het resultaat van dit onderzoek valt bij de betrokken contentpartners, leerkrachten lager onderwijs en de onderwijsinstelling VIVES zodanig in de smaak dat dit project de komende twee academiejaren wordt verdergezet als Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoekstraject (PWO). Tot mid 2023 zullen vier onderzoekers van VIVES Hogeschool als projectmedewerkers van meemoo gericht beeldresearch uitvoeren in het meemoo-archiefsysteem.

Ben je als contentpartner actief in de museum- of podiumkunstensector en valt het je op dat een e-mailadres eindigend op @vives.be toegang heeft tot je tenant in het meemoo-archiefsysteem? Weet dan dat een onderwijsexpert de pareltjes in je archief opzoekt. Wordt je materiaal geselecteerd? Dan wordt het, in samenspraak met jou, via onze onderwijsomgeving tot bij Vlaamse leerkrachten lager onderwijs gebracht.

Jouw content ook in de klas?

Wil je als contentpartner graag meestappen in dit verhaal, of wil je aan de slag op Het Archief voor Onderwijs? Maak dan een afspraak via het onderwijsloket.