Belangrijke updates

Prijsherziening opslagkost leidt tot daling bijdrage

01/02/2021

Opslagtechnologie is altijd in verandering en de keuzes die we maken over onze archiefinfrastructuur hebben een weerslag op de opslagkost. Daarom herberekenen we bij meemoo elke drie jaar de kost van duurzame bewaring voor onze contentpartners. Dit betekent meestal een daling van de kost en is bij deze iteratie niet anders.

Eind 2020 werd de herberekening goedgekeurd door onze raad van bestuur. De daling zal dus te zien zijn op de eerstvolgende meemoo-factuur die in je bus valt. Als contentpartner betaal je bovendien slechts een deel van de volledige kost voor de duurzame bewaring van je materiaal bij meemoo.

Belangrijke wijzigingen in de berekening 

Waar we tot voor kort het totale volume dat voor jouw organisatie opgeslagen werd, berekenden in tebibyte (TiB) switchen we nu naar terabyte (TB). Een volume in TB is enkele procenten groter dan in TiB, afhankelijk van het totaal opgeslagen volume.

We doen dit omdat het een inconsequentie uit onze berekeningswijze haalt: de opslagkost werd voordien berekend in TB per jaar maar het volume in TiB. Meemoo hanteert vanaf nu consequent TB als metriek doorheen de hele berekening en in alle rapportering.

Andere wijzigingen die meegenomen werden in de nieuwe berekening zijn:

  • de gebruikstermijn van bepaalde componenten die verlengd is tot tien jaar 
  • de migratie naar LTO8-tapes in onze infrastructuur 
  •  een heronderhandeling van bepaalde contracten

Wat zal jij hiervan merken? 

Deze wijzigingen leiden ertoe dat de bijdrage in kost voor elke contentpartner zal dalen met meer dan 10%. De totale opslagkost was in de vorige periode 90 euro per TB. Met deze herziening zakken we tot 72 euro per TB. De bijdrage in deze kost voor contentpartners was 13,5 euro per TB per jaar. Dit jaar dalen we naar 10,8 euro per TB per jaar. De korting waarbij de eerste 5TB gratis wordt bewaard, blijft gehandhaafd.

Heb je vragen over deze herberekening? Neem dan contact op met Matthias Priem. Heb je een algemene vraag over deze prijsherziening? Neem dan contact op met je accountmanager.

Matthias2 Matti