Belangrijke updates

Update afspraken Art in Flanders

16/02/2021

Onze fusie in 2019 bracht Art in Flanders (toen nog Lukasweb) onder de meemoo-paraplu. Hun bestaande overeenkomsten met partners werden overgezet naar meemoo vzw. Vandaag werken we aan een actualisering van dat afsprakenkader. Die update is door de integratie van de werking binnen meemoo en een veranderende context - waarin musea bijvoorbeeld zelf meer data willen openstellen voor hergebruik- noodzakelijk.

Een deel van de Art in Flanders-partners is ook meemoo-contentpartner. Dat betekent dat het hernieuwde afsprakenkader ook afgestemd moet worden met de (bestaande en te herziene) samenwerkingsovereenkomst.

In 2021 contacteren we hiervoor de betrokken contentpartners zodat we inzicht kunnen krijgen in hun wensen en hun feedback kunnen capteren op onze voorstellen. In een werkgroep brengen we een deel van de museale partners samen om een klankbord te creëren. Dit jaar werken we ook aan de actualisering van de algemene samenwerkingsovereenkomst. Het spreekt voor zich dat het afsprakenkader voor Art in Flanders ook afgestemd moet worden met dit proces. Dit zou moeten leiden tot een vernieuwd afsprakenkader vanaf 2022.

Heb je hier vragen over? Stel ze aan je accountmanager Alina.

Alina Saenko

Medewerker Expertise & Accountmanager
+32 9 298 05 01
alina.saenko@meemoo.be