Belangrijke updates

Ingebrand logo maakt plaats voor watermerk

14/06/2021

Spot je jouw logo in de linkerbovenhoek van je videomateriaal? Dan heb je in je service agreement op contract.meemoo.be aangeduid dat elke lageresolutiekopie van jouw materiaal permanent gemerkt moet worden. Omdat het inbranden van logo’s geen houdbare praktijk blijkt, wordt deze functionaliteit binnenkort vervangen.

Wanneer jouw bestand in ons archiefsysteem binnenkomt, wordt van het masterbestand (d.w.z. het oorspronkelijke bestand) een lageresolutiekopie gemaakt. Deze kopie is beter geschikt voor ontsluiting via het web. De videoplayers op onze interactieplatformen Het Archief voor Onderwijs en Catalogus Pro maken hier bijvoorbeeld gebruik van. Is de logo-functionaliteit geactiveerd, dan wordt jouw logo ingebrand bij het aanmaken van nieuwe lageresolutievideo’s. Binnenkort zal dit niet meer mogelijk zijn.

Waarom stoppen we hiermee?

Organisaties zijn continu in beweging: huisstijlen, en dus ook logo’s, veranderen mee als gevolg daarvan. Net omdat logo’s zo veranderlijk zijn, is het inbranden van een beeldmerk op je videomateriaal geen duurzame praktijk.

Het aanpassen van je logo op al je materiaal vereist heel wat werk. De enige manier om een verouderd logo te verwijderen én een nieuw logo in te branden, is door een nieuwe lageresolutiekopie te maken van al je bestanden. Dit proces is intensief en tijdrovend. We kunnen dit veel efficiënter oplossen.

Hoe pakken we dit aan?

De bestanden die nieuw binnenkomen in ons archiefsysteem, zullen geen ingebrand logo meer krijgen. Op termijn willen we ook alle bestaande lageresolutiebestanden mét logo veranderen naar kopieën zonder brandmerk. Dit doen we door ze te hertranscoderen. Van alle masterbestanden in het meemoo-archiefsysteem zullen we een nieuwe, ongemerkte lageresolutiekopie maken. Dit is een langdurig proces dat enkele jaren in beslag zal nemen. We koppelen deze handeling meteen aan de storagemigratie van onze opslagtapes.

Wat betekent dit voor jou?

Voor wie dit wenst zullen we een overlay voorzien op onze platformen die gebruik maken van een videoplayer. Dit is als het ware een extra laag bovenop je video, waardoor je logo alsnog verschijnt als watermerk. Het grote voordeel? Dit is een zeer flexibele oplossing.

Ook je downloads uit het meemoo-archiefsysteem zullen geen logo meer bevatten. Wens je na de download toch een logo toe te voegen, dan kan je gebruik maken van een externe tool zoals bijvoorbeeld Windows Video Editor of iMovie. Hoe je dat doet zullen we binnenkort toelichten op de supportpagina’s op het partnerportaal.

Wanneer gaan we hiermee van start?

We stoppen met het inbranden van logo’s in het najaar van 2021. Het exacte tijdstip wordt je tijdig meegedeeld. In de loop van 2022 zal de aanpassing van alle bestaande bestanden in het meemoo-archiefsysteem van start gaan. Deze operatie zal meerdere jaren duren. Je zal de ingebrande logo’s geleidelijk aan zien verdwijnen.

De stopzetting van deze functionaliteit vereist een aanpassing in je samenwerkingsovereenkomst en je service agreement. Deze wijziging zal worden opgenomen in de actualisering van beide documenten, die dit jaar op de planning staat.