Belangrijke updates

Metadatamodel onder de loep

15/06/2021

De metadata die vanuit verschillende bronnen binnenkomen in het meemoo-archiefsysteem, worden in een model gepast. Zo’n metadatamodel beschrijft hoe informatie georganiseerd moet worden zodat het verwerkt kan worden door software. Elk type informatie krijgt een eigen plaats toegewezen in het model. Speelduur komt bijvoorbeeld op één plek, type bestand op een ander. Maar ook metadata staan niet stil, dus het is tijd voor een nieuwe versie van ons model.

Ook al is ons metadatamodel al vrij uitgebreid, toch is het niet ontworpen voor de diversiteit en schaal van onze huidige dienstverlening. Daardoor kan je er als contentpartner niet altijd je data en metadata in kwijt. In het verleden zijn hier verschillende kortetermijnoplossingen voor bedacht. Vandaag werken we aan een nieuw, flexibel en uitbreidbaar metadatamodel.

Wat zijn onze plannen?

Dat metadatamodel zal uit een reeks datamodellen bestaan die verschillende domeinen omvatten, zoals objecten, organisaties, rechten, licenties en de digitaliseringsketen. Elk domein krijgt zijn eigen domeinmodel. Daarvoor werken we in cycli waarin we:

  1. noden capteren;
  2. modellen opzetten die aan die noden beantwoorden;
  3. de modellen evalueren.

De eerste stappen van de vernieuwing zijn al genomen. In interne werkgroepen brachten verschillende teams de noden in kaart. Welke metadata moeten er zijn over preservering, over organisaties of voor ontsluiting? Daaruit destilleerden we een lijst met informatiedomeinen die voorzien worden van een datamodel.

Op dit moment werden onder meer deze domeinen al geïdentificeerd:

  • een objectmodel, waarin we modelleren hoe een krant bijvoorbeeld in elkaar zit;
  • een organisatiemodel, dat handelt over de metadata rond organisaties en partners van meemoo;
  • een preserveringsmodel, dat de noden vanuit digitale duurzaamheid afdekt;
  • een rechtenmodel met betrekking tot ontsluiting, waarin we aangeven welk archiefmateriaal onze platformen mogen ontsluiten, naar wie en op welke manier.

We gaan nu domein per domein modelleren. Hierbij baseren we ons zoveel mogelijk op reeds bestaande standaarden of modellen. Om metadata over organisaties op te nemen, bekijken we de mogelijkheden van het OSLO-Organisatie-applicatieprofiel. Voor de complexe wereld van objecten onderzoeken we of er een klik is met de PREMIS 3-standaard. Deze modellen worden uiteindelijk geïmplementeerd in onze infrastructuur en zullen ook in meemoo-platformen beschikbaar zijn.

Wat betekent dit voor jou?

Ook jouw stem is hierin belangrijk. Bepaalde processen zoals digitale instroom of exports van metadata zullen hier mogelijk door wijzigen. Eens we wat verder staan willen we daarom dit najaar een informatiemoment organiseren voor contentpartners. Meer info daarover binnen enkele maanden.

Heb je hier vragen over? Onze collega Miel beantwoordt ze met kunde en plezier.