Belangrijke updates

Oproep! Moet jouw glasplatencollectie nog gedigitaliseerd worden?

14/06/2021

We kondigden het nieuws al aan op ons partnerevent: op 21 mei keurde de Vlaamse Regering het relanceplan voor de digitalisering van collecties goed. Eén van de vier lijnen waar we de komende twee jaar onze schouders onder zetten is de digitalisering van glasplaten. Bezit jouw organisatie glasplatencollecties, en zijn deze nog niet gedigitaliseerd? Lees dan snel verder en ontdek welke cruciale informatie we van jou nodig hebben vóór 20 juli.

Tijdens ons vooronderzoek naar fotodigitalisering maakten we een inventarisering op van de Vlaamse fotocollecties. Ook glasplaten kwamen hierbij aan bod. De kwetsbare en moeilijk toegankelijke dragers bleken in groten getale aanwezig in de collecties van onze contentpartners. We identificeerden ca. 170.000 glasplaten bij 45 partners. Ongeveer 90% daarvan is reeds bevestigd. We hebben dus nog een kleine marge voor extra aanmeldingen.

Wat kan dit project voor jou betekenen?

Momenteel bepalen we de finale grootte van dit project. Het aantal glasplaten en het aantal partners is daarbij van groot belang. Daarom hebben we bepaalde informatie nodig van jou als contentpartner.

Niet-aangemelde glasplaten

Zitten er glasplaten in de collectie van jouw organisatie die nog niet werden aangemeld bij de inventarisatie in 2019, en wil je deze graag door meemoo laten digitaliseren? Kreeg jij of je collega bovendien nog geen mail van projectmanager Loes om jouw aantal te bevestigen? Meld je collectie tot 20 juli aan voor digitalisering via dit formulier!

Extra informatie over jouw glasplatencollectie

Naast het finale aantal glasplaten hebben we van jou nog wat extra informatie nodig. Gelieve ons deze info ten laatste op 20 juli te bezorgen via het formulierWil je toch geen glasplaten laten digitaliseren door meemoo omdat deze bijvoorbeeld reeds gedigitaliseerd zijn? Ook dat kan je hier aangeven.

Wat is de timing van dit project?

De relancemiddelen moeten eind 2023 besteed zijn. Het project zal tegen dan dus volledig afgerond zijn. Een globale tijdlijn:

  • Juni tot december 2021: voorbereiding
    • Dit luik is voornamelijk voor onze rekening. Onder voorbereiding verstaan we verfijning van de precieze doelstelling en aanpak, uitdenken van de logistieke processen, een marktverkenning...
  • December 2021 tot maart 2022: aanbesteding
    • In dit luik bepalen we hoe de digitalisering moet gebeuren, hoe het resultaat er moet uitzien en de processen. We publiceren deze opdracht en kiezen op basis van aangeboden prijs en kwaliteit de gepaste digitaliseringspartner.
  • Januari 2022 tot februari 2023: registratie en verpakking van de glasplaten bij de contentpartners
  • Mei 2022 tot mei 2023: digitalisering door een externe partij en kwaliteitscontrole van de resultaten door jou als contentpartner
  • Juni 2022 tot juni 2023: verdere kwaliteitscontrole en instroom van de (goedgekeurde) digitale bestanden
  • Vanaf juli 2023: hergebruik, communicatie…

Het zwaartepunt van dit project valt voor jou als contentpartner tussen januari 2022 en juni 2023. In deze fases staan de registratie en verpakking van je collecties en later de kwaliteitscontrole van het gedigitaliseerde materiaal op de planning.

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met Loes, onze projectmanager Digitalisering en Accountmanager.

Loes Jeugdfoto_Loes