Belangrijke updates

Jouw materiaal nog meer op maat van digitale noden onderwijs

15/09/2021

Als contentpartner heb je de mogelijkheid om (een deel van) je materiaal te ontsluiten via Het Archief voor Onderwijs. Momenteel zijn al 44 contentpartners aanbieder. Sinds vorig jaar hebben niet alleen leerkrachten en leerkrachten in opleiding, maar ook leerlingen secundair onderwijs toegang tot dit platform. Aan de hand van kijk- en luisteropdrachten kunnen leerkrachten audiovisueel materiaal tijdelijk beschikbaar maken voor hun leerlingen. Binnenkort staat er een uitbreiding van deze leerlingenruimte op de planning. Lees hier wat dit betekent voor jouw materiaal.

Audiovisueel materiaal is niet meer weg te denken uit de klas. Ook ICT-vaardigheden en nieuwe leervormen zoals blended learning winnen aan belang. Om tegemoet te komen aan de nieuwe eindtermen en mee te zijn met de Digisprong, blijven we Het Archief voor Onderwijs optimaliseren.

Nieuwe functionaliteiten introduceren, dat doen we niet in het wilde weg. Eerst gaat er grondig onderzoek aan vooraf. Met steun van VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen onderzochten we twee nieuwigheden in de leerlingenruimte: zoek- en bouwopdrachten. Deze interactieve werkvormen stellen leerkrachten secundair in staat om de zoekvaardigheden en digitale competenties van hun leerlingen te ontwikkelen, door hen zelf gericht te laten zoeken naar audiovisuele bronnen en collecties te laten samenstellen.

De resultaten van het onderzoeksrapport

Uit het onderzoek blijkt dat zoek- en bouwopdrachten een grote meerwaarde hebben voor zowel leerkrachten als leerlingen. Leerkrachten secundair geven aan dat de kans dat ze effectief gebruik zullen maken van de nieuwe functionaliteiten, erg groot is. Er is een duidelijke nood aan werkvormen die deze vaardigheden stimuleren. We willen hier in de toekomst dan ook maximaal op inzetten.

Wat betekent dit voor jouw materiaal?

Bied je materiaal aan op Het Archief voor Onderwijs, dan kunnen leerkrachten secundair hier binnenkort ook interactieve opdrachten mee geven. Hun leerlingen zullen het aanbod tijdelijk kunnen bekijken vanuit specifieke lesonderwerpen en zullen gerichte zoekopdrachten kunnen uitvoeren. Bovendien kunnen ze zelf duidende collecties samenstellen.

Dit betekent echter niet dat jouw content zomaar voor het grijpen ligt. De leerkracht blijft de spil en bepaalt welk materiaal leerlingen te zien krijgen én voor hoe lang. De opgebouwde collecties blijven binnen de context van de leerlingenruimte en zijn niet beschikbaar voor gebruikers buiten de klas.

Op deze manier kunnen leerlingen secundair hun digitale vaardigheden op een pedagogisch-didactisch verantwoorde manier trainen. Op het Archief voor Onderwijs gebeurt dit bovendien binnen een afgeschermde en veilige omgeving, met jouw materiaal als betrouwbare bron.