Project: Continue instroom

Aanlevering van metadata

Ook voor de aanlevering van de metadata in het VIAA-xml-formaat ben je als content partner verantwoordelijk. Via deze link vind je een voorbeeld van dit formaat met de link naar de bijhorende xsd. VIAA biedt de nodige ondersteuning om een heldere mapping (vertaling van jouw datamodel naar het VIAA-datamodel) uit te voeren, maar de uiteindelijke transformatie wordt door de content partner gedaan. In het xml-bestand dat door de content partner wordt aangeleverd in het VIAA-datamodel, moet ook de MD5-checksum van het digitaal bestand zitten.