Selecteren

Algemeen principe selectie

De selectie van wat wordt aangeboden voor digitalisering en wat niet wordt steeds aan de contentpartners overgelaten. Zij zijn de inhoudelijke experten van het aangeboden materiaal.

Als algemeen advies daarbij geldt: als de inhoud onbekend is, is het deselecteren van de analoge dragers op basis van inhoud een zodanig arbeidsintensief proces, dat het efficiënter is om alles te laten digitaliseren en de selectie daarmee uit te stellen naar het digitale domein. Op die manier kan de registratie vlot vooruit gaan en kan meemoo schaalvoordeel en efficiëntiewinst boeken bij de digitalisering zelf. Meemoo is normaal gezien niet verantwoordelijk voor selectie, maar kan de contentpartners wel helpen bij het maken van hun selectie, rekening houdend met het volgende:

  • meemoo heeft weinig expertise op specifiek inhoudelijk vlak;
  • meemoo heeft wel expertise op vlak van audiovisueel erfgoed in het algemeen;
  • meemoo heeft via de geregistreerde metadata een overzicht over de collecties heen.

Er zijn enkele uitzonderingen op ons algemeen advies. Voor de dragers film, VHS en optische schijven (cd en dvd) kan een selectie vóór digitalisering namelijk noodzakelijk zijn.