Delen

Beeld en geluid overdragen tussen contentpartners

In het meemoo-archiefsysteem (MAM) kan je het beeld en geluid van jouw organisatie beheren. Tussen je audiovisueel materiaal zitten misschien ook beelden of geluidsopnames die, in analoge of digitale vorm, ook voor andere contentpartners interessant zijn. We kregen al enkele vragen rond het overdragen van audiovisueel materiaal aan andere partners. Hieronder beantwoorden we enkele vragen en bieden we waar mogelijk een oplossing.

Overdracht van materiaal vóór opname in het meemoo-archiefsysteem (MAM): 

Nog voor een item uit je collectie wordt opgenomen in het archiefsysteem (bijvoorbeeld tijdens registratie van analoge dragers of opschonen van digitale collecties), kan blijken dat het item beter thuis hoort bij een andere meemoo-contentpartner. In dat geval kunnen de partners in kwestie het materiaal onderling uitwisselen. Dit is een afspraak tussen twee contentpartners en wordt tussen beide organisaties geregeld. Indien wenselijk kan meemoo jullie natuurlijk met elkaar in contact te brengen. Indien de overdracht al voor digitalisering op de agenda staat, geniet deze manier van werken onze voorkeur. Hoe vroeger dit in de keten kan gebeuren, hoe minder werk voor alle partijen. 

Overdracht van materiaal na opname in het meemoo-archiefsysteem (MAM): 

Ook na opname in het archiefsysteem kan blijken dat een item beter thuis hoort bij een andere meemoo-contentpartner. Een digitale transfer is dan een mogelijkheid. Hiervoor heeft meemoo het uitdrukkelijke akkoord nodig van beide partijen. Meemoo kan dit ondersteunen door de betreffende items of collecties te exporteren en vervolgens te importeren als digitale collectie van een andere contentpartner. Bij deze actie is er oog voor de voorgeschiedenis van deze items en wordt de overdracht duidelijk gedocumenteerd. Neem hiervoor contact op met je accountmanager

Een kopie maken in het meemoo-archiefsysteem (MAM):

Bij bedreigde film (pellicule) gebeurt de digitalisering op basis van een selectie vooraf (inhoudelijk door de contentpartners en technisch door Cinematek). Zo kan het gebeuren dat een inhoudelijk geselecteerde film ook een technisch betere versie heeft bij een andere partner. Deze betere versie zal dan gedigitaliseerd worden. De contentpartner die de film ook op inhoudelijke basis geselecteerd had, wil misschien een kopie van deze film opnemen in zijn archief. Deze mogelijkheid wordt geval per geval bekeken en ook hiervoor is het akkoord nodig van beide partijen. Neem contact op met Sarah Eloy, projectmanager digitalisering film, indien we je hierbij kunnen helpen.