Selectie archiefbestanden

Csv opslaan als bewerkbare spreadsheet


Zet je csv-export om in een makkelijk hanteerbare spreadsheet waarmee je bewerkingen kan uitvoeren, vb. Excel, Libre Office of Google Spreadsheet. Deze stap is niet zonder gevaren, het is nl. zo dat Excel bij de import van een csv een aantal aanpassingen doet aan je bronbestand. Dit kan je voorkomen door onderstaande regels toe te passen:

Formatteer je data bij het importeren als tekst. Dit zorgt er voor dat Excel de data niet zal omvormen. Dit doe je zo:

  • Importeer je csv-bestand
  • Selecteer file type = CSV file
  • Geef aan hoe je de csv in kolommen wil opsplitsen, nl. op basis van een vast teken (delimiter). Een csv kan door een “,” of een “;” gescheiden worden, kijk dus goed na in je bronbestand hoe dit wordt gedaan. Als je het niet weet kan je altijd je csv openen met een tekstedit-programma om de ruwe informatie te bekijken.

  • Selecteer “Comma” of “Semicolon” (afhankelijk van jouw csv-bestand)

  • Selecteer alle kolommen en formatteer als “Text”

Nu kan je je csv-data gaan bewerken in Excel. Als je bewerking (selectie) klaar is, kan je de data opnieuw exporteren als csv-bestand. Let goed op dat je dit als een csv-UTF-8-bestand doet. Als je dit niet selecteert, loop je het risico dat er encoding issues opduiken (dit zijn vreemde tekentjes die symbolen als à of é niet correct weergeven en later voor ruis in je data kunnen zorgen).