Terreinverkenning

De verkennende fase

Sinds 2013 verbindt meemoo zich ertoe om beeld en geluid te digitaliseren, duurzaam te bewaren en te ontsluiten. Naast audiovisuele dragers, wacht ook nog veel ander materiaal op een duurzame bewaring. Door grote aantallen audiovisuele en filmdragers te digitaliseren voor onze contentpartners, hebben we daar bij meemoo al heel wat expertise over. Vandaag onderzoeken we de mogelijkheid om onze kennis rond massadigitalisering te hergebruiken voor een ander type drager, namelijk fotomateriaal.

De eerste fase van het onderzoek beschouwen we als de verkennende fase en liep van maart 2019 tot mei 2020. Deze fase bestaat uit drie luiken: expertise, definiëring en identificatie, en terreinverkenning.