Terreinverkenning

Definiëring & identificatie

Tegelijk wilden we onderzoeken hoe we ons werkdomein qua fotomateriaal aflijnen. Foto is namelijk een zeer brede term, die op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Op materiaaltechnisch vlak moesten we daarom uitklaren wat we verstaan onder fotomateriaal. Gaat het louter over de klassieke fotoafdrukken of zien we dit breder? Wat doen we bijvoorbeeld met prentbriefkaarten? 

De materialen binnen de scope van dit onderzoek hebben we onderverdeeld in vijf types: 

  • Fotoafdrukken
  • Diapositieven
  • Negatieven
  • Glasplaten
  • Fotoalbums

De keuze voor deze vijf materiaaltypes is gebaseerd op de bevindingen bij voorbereidende collectiebezoeken bij een aantal contentpartners. Daar kwamen deze vijf categorieën systematisch terug als het ging over de onderverdeling van de fotocollectie in deelcollecties. Van deze vijf types werden ook steeds grote hoeveelheden gesignaleerd en ze konden ook relatief makkelijk als hoofdcategorie geïdentificeerd worden door collectie- of archiefmedewerkers.

Daarnaast wilden we een overzicht krijgen van waar dat fotomateriaal zich precies bevindt, bij welke instellingen en in welke collecties en archieven. We legden hier de focus op de representatieve Vlaamse fotocollecties, maar hoe bakenen we dit af?

We kozen voor een pragmatische selectie. We benaderden die selectie vanuit de domeinen waarbinnen meemoo actief is, namelijk cultuur (met daaronder erfgoed en podiumkunsten), media en overheid. De huidige contentpartners omvatten een zeer groot deel van de organisaties die in Vlaanderen professioneel bezig zijn met het bewaren van foto’s (met uitzondering van geschreven pers en agentschappen). Vertrekken vanuit de meemoo-partners zou dus waarschijnlijk leiden tot een representatief beeld van de collecties in Vlaanderen. 

Volgende instanties werden meegenomen in het onderzoek:

Cultuur

  • Alle collectiebeherende instellingen die erkend zijn (op landelijk of regionaal niveau) binnen het Cultureelerfgoeddecreet, zowel contentpartners als niet-contentpartners.
  • Alle structureel gesubsidieerde organisaties binnen het Kunstendecreet, zowel contentpartners als niet-contentpartners.

Media
  • Alle omroepen die contentpartner zijn bij meemoo.

Overheid
  • Alle overheidsadministraties die contentpartner zijn bij meemoo.