Algemeen

Do's en don'ts op Het Archief voor Onderwijs

DO’s

 • Stel je eigen unieke beeld en geluid uit het meemoo-archiefsysteem (MAM) ter beschikking van lesgevers.

 • Verrijk jouw educatieve werking voor leerkrachten met hyperlinks naar relevante items op Het Archief voor Onderwijs. 

 • Maak collecties aan die lesgevers secundair onderwijs als opdracht kunnen geven aan hun leerlingen. 

 • Zet jouw organisatie in de kijker op Het Archief voor Onderwijs door sterke collecties en/of bundels te maken.  Daarbij kan je als contentpartner niet alleen beeld en geluid uit de eigen collectie inzetten, maar putten uit het volledige aanbod van alle contentpartners op Het Archief voor Onderwijs.

 • Bereik de doelgroep onderwijs via een vermelding in onze onderwijsnieuwsbrief.

 • Rapporteer over het bereik van jouw items en collecties op Het Archief voor Onderwijs aan de hand aantal views, bookmarks en opdrachten.


DON’Ts

 • Accounts uitgereikt aan medewerkers van contentpartners zijn strikt voor persoonlijk gebruik; deel deze niet onder collega’s en maak deze zeker niet publiek toegankelijk. 

 • Je mag Het Archief voor Onderwijs niet toegankelijk maken in de eigen publieksruimte zoals een tentoonstelling of voor het brede publiek via je site. Enkel  lesgevers hebben toegang tot Het Archief voor Onderwijs. 

 • Je kan het materiaal van Het Archief voor Onderwijs niet offline aanbieden. 

 • Je kan filmpjes niet embedden in je eigen website vanuit Het Archief voor Onderwijs. 

 • Het is niet mogelijk om ander materiaal zoals afbeeldingen of foto’s vanuit het MAM toe te voegen aan Het Archief voor Onderwijs.

Meer weten? Klik hier voor een antwoord op een aantal veelgestelde vragen over wat wel of niet mogelijk is op Het Archief voor Onderwijs.