Metadata bij een batch intake

Excel-template meemoo-datamodel

Indien er nog geen metadata bestaan die deze digitale collectie beschrijven, dan is het mogelijk om deze manueel te gaan aanmaken. Als je zelf een beheersysteem hebt, maak dan de records aan in dit systeem. Heb je geen systeem, dan kan je gebruik maken van de template die meemoo ter beschikking stelt.

Je kan de template gebruiken door:

  • per digitaal bestand een rij toe te voegen. 
Zo kan je voor elk bestand de bekende metadata invullen. Belangrijk hierbij is dat de kolom Local_CP_ID wordt ingevuld door de bestandsnaam (zonder extensie) van jouw digitaal video, audio, fotobestand.

  • elke kolom te doen overeenstemmen overeen met een veld in het meemoo-datamodel.
Bepaal zelf welke metadatavelden voor jouw collectie nuttig kunnen zijn. Enkel de blauwe gekleurde kolommen zijn verplichte metadatavelden.