Terreinverkenning

Het was in eerste instantie belangrijk om aansluiting te vinden bij bestaande expertisenetwerken. Er is zowel nationaal als internationaal al heel wat kennis opgebouwd over alle aspecten van fotomateriaal. 

We trachtten in kaart te brengen waar die expertise te vinden is en op welk vlak die zich situeert. Zo identificeerden we alvast kennis bij onze contentpartners zelf, onafhankelijke experts, digitaliseringsbedrijven, universiteiten,... Het gaat dan zowel over expertise op vlak van digitalisering als bijvoorbeeld over kennis van aanwezige collecties, selectie en waardering, conservatietechnieken of materialen.