Algemeen

Garantie na digitaliseren

Voor alle digitaliseringsprojecten heeft meemoo een garantie van 6 maanden op het gedigitaliseerd materiaal. Binnen deze periode kan het materiaal kosteloos opnieuw gedigitaliseerd worden indien blijkt dat er fouten gemaakt zijn tijdens de digitalisering.

Meemoo voorziet tijdens de import van gedigitaliseerd materiaal in het archiefsysteem (MAM) een aantal technische kwaliteitscontroles. We controleren onder meer of het materiaal:

  • niet beschadigd of gewijzigd werd tijdens transport naar meemoo.

  • niet beschadigd of gewijzigd werd tijdens het importproces.

  • voorzien werd van de correcte metadata.

  • in het correcte formaat (codec en container) afgeleverd werd.

  • gedecodeerd kon worden naar een lageresolutiekopie.

Sluitstuk van deze kwaliteitscontroles is een manuele verificatie door de contentpartner zelf. Om dit te realiseren wordt in het MAM-systeem gewerkt met een bufferruimte of workspace: in deze aparte ruimte zijn de bestanden beschikbaar voor controle. Als contentpartner kan je de bestanden tijdens deze periode controleren en na controle ‘publiceren’, d.w.z. verplaatsen van de workspace naar jouw archief. We verwijzen hiervoor naar de handleiding rond archivering.

Na 6 maanden is de garantieperiode verstreken en wordt het bestand automatisch verplaatst van de workspace naar jouw archief. Om je hiervan op de hoogte te houden, wordt elke eerste dag van de maand een communicatie verstuurd:

  • Alle gebruikers van het MAM-systeem krijgen in deze mail een overzicht van de nieuw beschikbare bestanden in de workspace en een overzicht van de bestanden die in de komende maand vervallen.

  • Bestanden die niet binnen de 6 maanden gecontroleerd worden, worden automatisch verwijderd uit de workspace en in jouw archief opgeslagen. Hiervan ontvang je geen e-mail.

  • Indien zich geen bestanden in jouw workspace bevinden, ontvang je geen e-mail.

Digitale bestanden die als deel van een meervoudig object of een digitale instroom-project binnenkomen in ons archiefsysteem, slaan deze workspace over en worden automatisch gepubliceerd. De garantie van 6 maanden blijft uiteraard wel gelden. Meer hierover lees je alvast hier.

Indien je meer informatie wenst over deze dienstverlening kan je steeds contact opnemen met ons via support@meemoo.be.