Metadata

Hoe bereid ik mijn metadata voor?

Om digitale bestanden duurzaam te bewaren in het meemoo-archief moet elk digitaal bestand begeleid worden door een metadatabestand. Zo’n metadatabestand bevat informatie over het digitale bestand, zoals een titel, beschrijving en creatiedatum. Deze informatie hebben we nodig om de digitale collectie doorzoekbaar en bruikbaar te maken voor verdere ontsluiting.

Metadata aanleveren in een gestructureerd formaat

Een eerste stap is het onderzoeken of er metadata bestaat die de digitale collectie beschrijft. Bestaat er per digitaal bestand een titel, beschrijving, creatiedatum, of trefwoorden? Zo ja, waar en hoe worden deze metadata bewaard? Zitten deze metadata in een softwaresysteem (CMS), in een spreadsheet (Excel), database of een website? Om de bestaande metadata te kunnen mappen naar het meemoo-metadatamodel is het belangrijk om er eerst een export van te kunnen maken. Een export is enkel nodig indien de metadata in een database of CMS-systeem bewaard wordt. Indien je een spreadsheet gebruikt, dan kan je deze spreadsheet makkelijk zelf gebruiken om de mapping of vertaling naar het meemoo-metadatamodel voor te bereiden.

OpenRefine is een handige tool om je metadata op te schonen, kolommen samen te voegen of uit te splitsen. Een uitgebreide (Engelstalige) online cursus hierover vind je via deze link, of neem contact op met team Expertise via support@meemoo.be.