Algemeen

Voortraject van Het Archief

In 2018 en 2019 werd Het Archief en de publicatie van metadata uit ons archiefsysteem voorbereid. Met een publieke metadatacatalogus willen we gebruikers makkelijker de weg laten vinden naar het beeld en geluid in jullie archief, over de grenzen van organisaties en sectoren heen. Zo’n project bouwt natuurlijk op de goede samenwerking met onze content partners. Daarom werden jullie bij het hele proces betrokken.

Dat deden we op twee verschillende manieren. Iedere nieuwe stap werd eerst intern voorbereid en afgetoetst, waarna we een werkgroep organiseerden met negen content partners: Amsab-ISG, Huis van Alijn, KULeuven, Argos Centrum voor Kunst en Media, ADVN, Muziektheater Transparant, Ultima Vez, UGent en VRT.

We werkten het basisidee van een metadatacatalogus uit: metadata uit jouw (audiovisueel) archief publiek delen. We bekeken samen ook welke metadata in aanmerking komen om te delen. Wat die publieke metadatacatalogus precies is én wat de voorstellen voor de verschillende licenties zijn voor de publicatie van de metadata leerden andere content partners op het partnerportaal, via partnernieuwsbrieven en tijdens ons partnerevent. 

Om jullie nog meer te betrekken, werd in 2018 een vragenlijst opgesteld over aanvragen van het publiek bij de archieven van onze content partners. Begin 2019 kon je als content partner al eens met je VIAA-account inloggen om het eerste prototype te verkennen. In de zomer van 2019 werkten we verder aan het platform zodat je vanaf eind september de preview-versie kon verkennen. Na het verwerken van de feedback van onze content partners, lanceerden we begin november 2019 de nieuwe versie van hetarchief.be.