Project: batch intake

Hoe definieer je een deelcollectie?

Om een batchintakeproject op te starten is het belangrijk dat je zelf bepaalt welke deelcollectie je het eerst wil voorbereiden. Dit kan door een inhoudelijke deelcollectie af te bakenen, te selecteren op productiedatum (vb. de opnames van een theatervoorstelling die is opgevoerd in 2009) of te selecteren op een totale som van bestandsgrootte (om zo gradueel de druk op de lokale opslagcapaciteit weg te nemen).