De inventaristool: wat is het?

Hoe gebruikt meemoo de inventaristool?

De inventaristool is niet alleen voor contentpartners een handig instrument voor het bijhouden van drageraantallen, ook meemoo gebruikt deze gegevens voor het maken van projectplanningen. Vooraleer de registratie en de digitalisering van start kunnen gaan, moet meemoo namelijk meer duidelijkheid krijgen over de drageraantallen die de contentpartners willen aanbieden. 

Film

  • Het registratie- en digitaliseringsproces voor filmdragers verloopt, zoals je weet, anders dan voor audio en video. Meer daarover lees je hier. De inventaristool zetten we bij dit dragertype in om de transporten in te plannen van de films die naar Cinematek moeten worden overgebracht voor registratie (en later desgewenst digitalisering). 
  • Ter voorbereiding maakt de meemoo projectmanager een project aan met de naam 'Filmtransport (datum)' waaraan jouw aangemelde filmdragers worden toegevoegd. Op dat moment kan jij het aantal nog bewerken of zelfs verwijderen, vooraleer je bevestigt voor transport. Zo weten meemoo én Cinematek hoeveel filmdragers  van de contentpartner er moeten overgebracht worden. 

Audio en video

  • De drageraantallen die in de inventaristool worden opgegeven voor audio en video zullen door meemoo worden gebruikt voor voorbereiding van de digitaliseringsprojecten: voor het maken van goede inschattingen van de cijfers voor de digitaliseringsplanning, voor het berekenen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal, voor het maken van afspraken met de externe digitaliseringspartner... Het is daarom van belang dat deze cijfers door de contentpartner correct worden aangeleverd en bevestigd. 
  • De meemoo projectmanager maakt daarvoor een project aan in de tool met de naam van het dragerformaat waarvan een digitaliseringsproject zal worden opgestart (bv. 'Project XDCAM 2021'). Op dat moment kan jij het aantal nog bewerken of zelfs verwijderen, vooraleer je bevestigt voor registratie en verder voor digitalisering. Zo weer meemoo dragers jij wil aanbieden voor digitalisering.

Meer informatie over de aanpak van meemoo's digitaliseringsprojecten, lees je hier.

Nadat de drageraantallen in de inventaristool zijn bevestigd door de contentpartner, kan er verder werk gemaakt worden van de voorbereiding van de digitalisering, te beginnen met de registratie in AMS