Project: batch intake

Hoe maak je een (file-based) inventaris op?

Eens de deelcollectie gedefinieerd is, kan je beginnen aan een inventaris. In de context van de ‘instroom digitale collecties’ verwijzen we met een inventaris naar een file-based inventaris, een lijst met alle digitale bestanden die deel uitmaken van jouw deelcollectie.

Door zo’n inventaris te maken, wordt zichtbaar hoeveel bestanden deel uitmaken van de deelcollecties, welke bestandsformaten er aanwezig zijn en wat hun bestandsgrootte is. Voor het maken van zo’n inventaris kan je gebruik maken van Droid. Dit is een open source tool, die je helpt bij het berekenen van MD5-checksums van de geselecteerde bestanden. 

Leer hier hoe je Droid kan installeren, een inventaris laten maken en als CSV-export bewaren.