Veelgestelde vragen

Hoe werkt de leerlingenruimte op Het Archief voor Onderwijs?

In het kader van ontwikkelingen in het onderwijs zoals differentiatie, blended leren, flipped classroom en bring-your-own-device, werd de vraag vanuit leerkrachten erg groot om ook leerlingen individueel naar fragmenten te laten kijken via Het Archief voor Onderwijs. We vertellen hier graag meer over de leerlingenruimte en wat dit betekent voor jou als contentpartner.

Na uitgebreid onderzoek werd in september 2020 de leerlingenruimte voor secundair onderwijs gelanceerd op Het Archief voor Onderwijs. Leerlingen toegang geven tot ons onderwijsplatform heeft een impact op verschillende facetten van de werking van Het Archief voor Onderwijs. We gaan hier dan ook doordacht tewerk. De belangrijkste vraag: hoe kunnen we audiovisueel materiaal - dat auteursrechtelijk beschermd is - op een veilige manier voor leerlingen secundair toegankelijk maken? 

Het uitgangspunt is dat de lesgever de spilfiguur blijft op het platform. Concreet wil dit zeggen dat leerlingen secundair onderwijs slechts toegang krijgen tot die items of collecties die door een lesgever ter beschikking worden gesteld via opdrachten. Zo zijn fragmenten of collecties tijdelijk beschikbaar voor leerlingen, zodat zij ze individueel kunnen bekijken, thuis of tijdens de les. De lesgever bepaalt dus welke fragmenten de leerlingen kunnen zien en tot hoe lang ze zichtbaar blijven.

Meer weten over hoe dit juist in elkaar zit? Kijk hieronder bij een aantal veelgestelde vragen over de leerlingenruimte.