Archiefbestanden

Welke bestanden zijn mijn archiefbestanden?

Het is belangrijk dat de bestanden die je via batch intake aanlevert, duurzame archiefformaten zijn. Het is mogelijk dat jouw digitale collectie meer bestanden bevat dan je uiteindelijk duurzaam wil bewaren, zoals lageresolutiekopieën. Deze zijn interessant voor eigen gebruik of hergebruik op platformen, maar niet als archiefmaster op lange termijn.

Meemoo archiveert dus archiefmasters. Dit zijn bestanden van de hoogst mogelijke kwaliteit aanwezig in jouw collectie. Bezit je eenzelfde bestand in twee bestandsformaten (dit zijn dus identieke kopieën)? Dan kies je het meest duurzame archiefformaat:


Wil je graag nog meer weten over duurzame bestandsformaten? Duik dan hier in de richtlijnen van het Amerikaanse Library of Congress over aanbevolen formaten!

Bovendien komen niet alle bestandstypes en -formaten in aanmerking voor bewaring in het meemoo-archiefsysteem. Zo zijn werkbestanden sowieso niet in scope, zoals pdf, doc, psd of pub.

Het maken van een bestandsinventaris, bijvoorbeeld met DROID, kan jou bijstaan in het maken van een slimme selectie. Het resultaat van een DROID-analyse is een lijst van alle bestanden, inclusief bestandsformaat en extensie.

Wil je graag aan de slag met jouw bestandsinventaris om archiefmasters te selecteren? Hier lijsten we enkele handige en concrete tips op: