Registratie algemeen

Hoe zoek ik via filters in AMS?

Via de filters aan de linkerzijde van het tabblad 'Dragers' (of 'Carriers') kan je eenvoudig zoeken binnen jouw geregistreerde dragers in AMS. Je kan filteren op verschillende kenmerken van de dragers. Naargelang het dragerformaat dat je selecteert zullen er meer of minder filters tevoorschijn komen. Je kan ook meerdere filters tegelijk aanduiden. Hieronder lees je een woordje uitleg over de verschillende filters en enkele handige tips en tricks. Weet je niet wat al deze velden precies betekenen? Dan ben je hier aan het juiste adres.

Batch

Onder deze filter vind je alle batches terug waartoe jouw geregistreerde dragers behoren. Tussen haakjes vind je het aantal dragers per batch terug. Hier lees je meer over de betekenis van de afkorting. Je kan één of meerdere batches aanvinken.

Wanneer je andere filters hebt aanstaan (zie hieronder), dan verandert ook deze filter geregeld mee. Filter je bijvoorbeeld het dragertype 'video' uit, dan kan je op het driehoekje naast 'batch' klikken om te zien in welke batches zich videodragers bevinden. Heb je bijvoorbeeld cd-r's geregistreerd die in 2014-2015 zijn gedigitaliseerd in het cd-r-project, maar ook cd-r's die mee zijn gegaan in het optische schijven-project in 2019-2020? Dan kan je het dragerformaat 'CD-R' aanvinken (zie hieronder) en dan zie je bij de filter 'batch' de corresponderende CDR- en OPD-batch(es) verschijnen.

Verzameldoos

Via deze filter kan je opzoeken welke dragers je in een bepaalde kartonnen verzameldoos hebt verpakt en geregistreerd. Tussen haakjes vind je het aantal dragers per verzameldoos terug. Je kan deze filter bijvoorbeeld ook combineren door eerst 'batch' of 'dragerformaat' aan te vinken.

Status

Hiermee kan je zoeken op de status van jouw geregistreerde dragers. Maar, zoals je ook hier kan lezen, merken we na vele jaren ervaring dat deze status noch door de CP, noch door meemoo goed bijgehouden wordt, zeker voor audio- en videodragers. In totaal zijn er 8 statussen voorzien, waardoor één drager dus minstens 7 keer een manuele wijziging vraagt in dit veld. Bovendien zullen de meeste dragers de status 'In afwachting' (of 'Pending') hebben, aangezien er achteraf nog een bewerking op de batch is uitgevoerd door meemoo.

Dragertype

Met deze filter kan je makkelijk op geregistreerd dragertype filteren: audio, film, paper (krant) of video. Als je film of paper aanvinkt, krijg je meer specifieke filters voor beide dragertypes te zien die je kan gebruiken.

Dragerformaat en formaatversie

Via deze filters kan je filteren op het geregistreerde dragerformaat (bv. 1/4 inch open reel audio, 16mm of VHS). De filter 'formaatversie' ga je zo goed als altijd gebruiken in combinatie met het dragerformaat. Lees hier meer over het veld formaatversie.

Drager geïmporteerd

Als je deze filter één keer aanvinkt, dan worden alle dragers getoond die door meemoo zelf via MINT werden geïmporteerd. Indien jij als contentpartner een grote hoeveelheid dragers in één keer wenst aan te leveren én je bent in staat dit via een Excel- of CSV-bestand te doen (bv. een export uit jouw eigen registratiesysteem), of je hebt hier nog vragen over, neem dan contact op met jouw projectmanager en we bekijken wat mogelijk is!

Als je deze filter twee keer aanvinkt, dan krijg je alle dragers te zien die jij als contentpartner zelf manueel in AMS hebt geregistreerd (of in uitzonderlijke gevallen een meemoo-medewerker). Het gaat dan dus om alle records die niet werden geïmporteerd via MINT.

Ingedeeld in een batch

Deze filter geeft belangrijke info weer. Hiermee kan je goed zien welke dragers reeds ingedeeld zijn in een batch door meemoo (één keer aanvinken) en welke dragers nog niet (twee keer aanklikken). Heb je hier vragen over? Eén adres: jouw projectmanager.

Deze filter kan je goed combineren met de volgende filter in het rijtje: 'Gedigitaliseerd?' Zo kan je zien welke dragers bv. wél al ingedeeld zijn in een batch, maar nog niet gedigitaliseerd zijn. Dat wil vaak zeggen dat ze zich op dat moment nog bij de digitaliseringspartner bevinden. Meer daarover lees je hier of kan je navragen bij jouw projectmanager!

Gedigitaliseerd?

Deze filter is gebaseerd op het veld 'digitaliseringsstatus', dat je helemaal rechts terugvindt in het tabblad 'Dragers' (of 'Carriers'). Als je deze filter eenmaal aanvinkt, dan krijg je alle dragers te zien die een digitaliseringspoging hebben ondergaan. Er is dus digitaliseringsinformatie beschikbaar ('ok' of 'nok', zie hieronder). Klik je een tweede keer op deze checkbox, dan krijg je alle dragers te zien die nog géén digitaliseringsinformatie bevatten. Hiermee moet de digitaliseringspartner dus nog aan de slag gaan.

Let op: de waarde hiervan kan 'ok' zijn, wat betekent dat de drager succesvol gedigitaliseerd is. Je vindt deze dan normaliter in het meemoo-archiefsysteem terug. De waarde kan ook 'nok' zijn, wat betekent dat de drager wél een digitaliseringspoging heeft ondergaan, maar deze is gefaald. Beide waarden ('ok' en 'nok') ga je te zien krijgen als je deze filter 'Gedigitaliseerd?' aanvinkt. Klik je een tweede keer? Dan zie je een mintekentje in de checkbox en dan krijg je alle dragers te zien die nog géén digitaliseringsstatus hebben.

Lees hier meer over de vraag: '"Is mijn drager reeds gedigitaliseerd?"

TIP: de drie bovenstaande filters werken met een checkbox. Als je hier één keer op klikt, verschijnt er een groen vinkje (v). Dan worden dus alle dragers uitgefilterd die: geïmporteerd zijn / ingedeeld zijn in een batch / een digitaliseringsstatus hebben. Klik je twee keer op deze checkbox, dan verschijnt een groen mintekentje (-) en krijg je het omgekeerde resultaat te zien. Dan worden dus alle dragers uitgefilterd die: niet geïmporteerd zijn (of dus manueel zijn ingegeven) / (nog) niet ingedeeld zijn in een batch / (nog) geen digitaliseringsstatus hebben. Door een derde keer op de checkbox te klikken verwijder je de filter. 

Zoek op trefwoord

Je wilt zoeken op één enkele zoekterm? Dat kan bijvoorbeeld een woord zijn uit de programmatitel, een oorspronkelijk dragernummer of een barcode of batch. Na het openen van de filter via het zwarte driehoekje, typ je jouw zoekterm in.

Vervolgens kan je ervoor kiezen om ofwel in alle velden te zoeken door op 'enter' te drukken, of op 'zoek' te klikken. Ofwel beperk je het zoeken tot één specifiek veld. Je klikt dan eerst op 'Zoek in veld' en duidt het veld aan in het dropdownmenu waarbinnen jij jouw zoekterm wil zoeken. Je klikt vervolgens ook op 'zoek'. Boven jouw zoekterm zie je nog eens het trefwoord waarop je gezocht hebt.

Klaar met zoeken?

Gevonden wat je zocht? Of niet gevonden wat je zocht en je wilt opnieuw beginnen? Verwijder dan alle ingeschakelde filters door links bovenaan boven 'Filter' op 'Wissen' te klikken.

TIP: je vindt de gebruikte filters (behalve de drie checkboxen, zie hierboven) steeds helemaal links bovenaan terug, onder het meemoo/AMS-logo.