Identificeren

Identificeren van audiovisuele dragers en film

Meemoo vraagt aan jou als contentpartner om bij de start van de samenwerking een inventaris op te maken van de audiovisuele en filmdragers uit je collectie die je door meemoo wil laten digitaliseren. Maar vooraleer je kan inventariseren, moet je het materiaal identificeren. Om je daarin bij te staan, hebben we een handleiding geschreven en een tool ontwikkeld waarin je via een aantal vragen over de kenmerken van de dragers die je in je hand hebt, kan gaan identificeren.

Het is van groot belang dat de verschillende analoge analoge audio- en videodragers correct worden geïdentificeerd door onze contentpartners. Deze dragers kunnen namelijk in verschillende digitaliseringsprojecten belanden, op basis van jouw identificatie. Heb jij bv. een DAT foutief geïdentificeerd als een DV-cassette? Dan zal deze zogenaamde DV-cassette ongedigitaliseerd terugkomen in het DV-digitaliseringsproject. Lees hier meer over de aanpak van een digitaliseringsproject.

De annex helpt je bij het identificeren van de verschillende dragerformaten die betrokken zijn bij digitaliseringsprojecten van meemoo. Per dragerformaat is een bijlage toegevoegd met meer technische en specifieke informatie over het dragerformaat en hoe je deze drager kan herkennen, barcoderen en verpakken. Deze informatie zal je kunnen gebruiken bij het opstellen van de inventaris en bij aanmaken van een record in het registratiesysteem AMS.


De tool kenjedrager.be helpt je tevens bij het identificeren van audiovisueel materiaal. Als je alle stappen hebt doorlopen en je weet welke dragers in jouw archief of collectie zitten én hoeveel dragers je wil laten digitaliseren door meemoo, dan kan je ons deze lijst bezorgen.

We lanceerden in 2021 de inventaristool waar je het materiaal dat je door meemoo wil laten digitaliseren en het aantal dragers zelf kan aanmelden en beheren. Op die manier kan je te allen tijde raadplegen wat je hebt opgegeven en aanpassen als nodig. Meemoo heeft tegelijkertijd meteen een overzicht en kan deze drageraantallen meenemen in de projectplanning, nadat deze door jou worden bevestigd. Wat het is en welke informatie je er terugvindt, kan hier hier lezen. 

Heb je nog geen toegang en wil je graag nieuwe drageraantallen aanmelden? Vraag die dan even aan bij jouw accountmanager of projectmanager!