Veelgestelde vragen

Kan ik de audiovisuele collecties vrij ter beschikking stellen in een eigen publieksruimte?

Neen, het audiovisuele materiaal op ons platform kan enkel geraadpleegd en ingezet worden binnen de context van het Vlaamse erkende onderwijs. Waarom? Omdat dit materiaal auteursrechtelijk beschermd is en wij over het gebruik strikte afspraken hebben met onze partners. Daarom is ons platform afgeschermd met een login en wachtwoord.

Het materiaal mag je in geen geval ter beschikking stellen in publieke ruimtes zoals bv. in een tentoonstelling (tenzij je zelf over de rechten beschikt, zie ook deze vraag). Gebruikers met een geldig account (bijvoorbeeld lesgevers, studenten lerarenopleidingen en leerlingen secundair onderwijs) kunnen uiteraard Het Archief voor Onderwijs raadplegen vanop elke computer met een internetverbinding.