Veelgestelde vragen

Mag ik audiovisueel materiaal waarvan ik niet de rechthebbende ben, beschikbaar maken in een publieke ruimte?

Neen, in principe niet. Wil je bijvoorbeeld in het kader van je educatieve werking audiovisueel materiaal van derden delen in een openbare tentoonstellingsruimte? Dan moet je eerst contact opnemen met de verkoopsdienst van de rechthebbende. Zij bepalen wat wel en niet mag en welke kosten hier eventueel aan verbonden zijn.

Je mag immers niet zomaar auteursrechtelijk beschermd materiaal delen met een breed publiek. En zeker geen video of audio waarvan je zelf niet de rechthebbende bent. Bovendien is Het Archief voor Onderwijs een gesloten omgeving en vooral bedoeld voor lesgevers en studenten lerarenopleiding. Het audiovisueel materiaal mag uitsluitend in een onderwijscontext ingezet worden.