Metadata bij een batch intake

Metadata koppelen op basis van naamgeving

Om de metadata aan het juiste video-, audio- of fotobestand te koppelen, is het belangrijk dat je een gedeelde naamgeving hanteert. Als het videobestand de filename Test_opname.mov heeft, moet de “hoofd_lokale CP ID” “Test_opname” zijn.

Het is belangrijk dat de naamgeving exact dezelfde is. Een extra spatie kan er al voor zorgen dat de koppeling niet gemaakt wordt.