Metadata bij een batch intake

Om digitale bestanden duurzaam te bewaren in het VIAA-archief moet elk digitaal bestand begeleid worden door een metadatabestand. Zo’n metadatabestand bevat informatie over het digitale bestand, zoals een titel, beschrijving en creatiedatum. Deze informatie hebben we nodig om de digitale collectie doorzoekbaar en bruikbaar te maken voor verdere ontsluiting.