Metadata

Indien je reeds metadata hebt voorbereid of opgeschoond, dan kan deze metadata omgevormd worden naar het meemoo-metadatamodel. We noemen dit "metadatamapping". Dit betekent dat we samen gaan kijken welke metadatavelden die jouw organisatie gebruikt kunnen ingepast worden in de metadatavelden van het meemoo-model.

Hierdoor wordt het voor ons mogelijk om metadata op een uniforme manier te bewaren en collecties te ontsluiten over onze verschillende contentpartners en platformen heen. Indien bepaalde informatie niet past in het meemoo-metadatamodel, dan zoeken we samen naar een alternatieve plek of dan wordt deze niet gemapt. Jij blijft de eindverantwoordelijkheid dragen om sectorspecifieke metadata te beheren. De mapping van jouw metadata naar het meemoo-metadatamodel kan voorbereid worden aan de hand van een template. Je kan deze op aanvraag bekomen, via milan.valadou@meemoo.be. Hou bij deze metadatamappingsoefening het meemoo-metadatamodel bij de hand voor de toelichting bij de velden.

Metadata koppelen aan het archiefbestand

Om de metadata aan het juiste video-, audio- of fotobestand (jouw aangeleverde archiefmaster) te koppelen, is het belangrijk dat je een gedeelde naamgeving hanteert. Als het videobestand de bestandsnaam (of filename) 'Test_opname.mov' heeft, dan moet de hoofd_lokale CP ID 'Test_opname' zijn, of de bestandsnaam minus de extensie.

Het is van belang dat de naamgeving exact dezelfde is. Als de naam van het bestand niet overeenkomt met de naam van het metadatabestand en de door jouw toegekende ID ('hoofd_lokale CP ID in het metadatamodel van meemoo), dan kan de archivering van beide bestanden niet slagen. 

Hoe je dit goed voorbereid, wordt onder meer toegelicht op de workshops in het kader van het voortraject, en daaropvolgend de één-op-één feedbackmomenten.