Metadata

Metadatamapping: wat is het en hoe doe ik het?

Heb je jouw metadata voorbereid of opgeschoond? Dan ben je klaar voor de omvorming van deze metadata naar het meemoo-metadatamodel. We noemen dit denkproces de metadatamapping.

Wat is het?

Met de term 'metadatamapping' bedoelen we dus dat je samen met ons een vertaalslag maakt van de metadatavelden die jouw organisatie gebruikt naar die van meemoo. In de praktijk komt dit neer op het definiëren wat elk metadataveld bij jou betekent en met welk veld het bij ons het beste overeenstemt.

Twee voorbeelden:

  1. Een organisatie gebruikt het veld 'maker' bij een foto om de fotograaf aan te duiden. In meemoo's metadatamodel is er echter een specifiek veld voor 'fotograaf' ('dc_creators/Fotograaf'). Er wordt in dit geval overeengekomen met meemoo dat het veld 'maker' bij fotomateriaal van de organisatie gemapt of vertaald wordt naar het veld 'fotograaf' in meemoo's metadatamodel.
  2. Een organisatie gebruikt het veld 'beschrijving' om bij een foto of video aan te duiden waarover het materiaal gaat. In meemoo's huidig metadatamodel zijn veel velden Engelstalig omdat we ons baseren op internationale standaarden. Het veld 'beschrijving' heet bijgevolg 'dc_description' in meemoo's metadatamodel, en de mapping vindt op die manier plaats.
De metadatamapping is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op de instroom van jullie materiaal, zoniet het belangrijkste. Daarom gebeurt de mapping in nauwe samenwerking en proberen we samen te komen tot een resultaat dat werkt voor beide organisaties. We voorzien dan ook voldoende tijd, ongeveer vier maanden, tijdens het voortraject om deze consensus te bereiken.

Hoe doe ik het?

We gebruiken voor deze metadatamapping een template in Excel/Spreadsheet. Je vindt hier informatie over de velden die bij meemoo gebruikt worden, je leest terug welke velden verplicht zijn en we vragen aan jou om de naam van de metadatavelden gebruikt in jouw organisatie in te vullen, vergezeld van eventueel extra informatie en een voorbeeldwaarde.

Hou bij deze metadatamappingsoefening het meemoo-metadatamodel bij de hand voor de toelichting bij de velden!

Waarom doe ik het?

Hierdoor wordt het voor meemoo mogelijk om metadata op een uniforme manier te bewaren en collecties te ontsluiten over onze verschillende contentpartners en platformen heen. Indien bepaalde informatie niet past in het meemoo-metadatamodel, dan zoeken we samen naar een alternatieve plek of dan wordt deze (voorlopig) niet gemapt. Jij blijft de eindverantwoordelijkheid dragen om sectorspecifieke metadata te beheren. We proberen in de metadatamappingsoefening uiteraard zoveel mogelijk van jouw metadata mee te nemen.

Vergeet niet: je hebt meer metadata dan je denkt! We gaan hier tijdens het voortraject samen naar op zoek.

Wat na de metadatamapping?

Wat gebeurt er nadien met deze (theoretische) metadatamapping? Die dient als basis voor de uiteindelijke metadatatransformatie. Hierbij worden jullie metadata effectief omgezet naar metadata in meemoo's metadatamodel aan de hand van XSLT, een soort programmeertaal. De theoretische mapping of denkoefening wordt in de transformatie in praktijk omgezet. Op dit moment nemen wij bij meemoo de metadatatransformatie meestal voor onze rekening, maar wij moedigen jullie graag aan om dit op termijn ook zelf te doen!