Metadata bij een batch intake

Metadatamapping in overleg met meemoo en de contentpartner

Indien je reeds metadata hebt aangemaakt, dan kunnen deze metadata omgevormd worden naar het meemoo-datamodel. Hierdoor wordt het voor ons mogelijk om metadata op een uniforme manier te bewaren en collecties te ontsluiten over onze verschillende content partners heen. Indien bepaalde informatie niet past in het meemoo-datamodel dan moet deze niet gemapt worden. Jij blijft de eindverantwoordelijkheid dragen om sectorspecifieke metadata te beheren. De mapping van jouwmetadata naar het meemoo-datamodel kan voorbereid worden aan de hand van een mappingtemplate. Deze kan je hier downloaden.

De eerste kolom bevat de metadatavelden uit het meemoo-datamodel en het is de bedoeling dat je jouw bijhorende metadataveld in kolom 2 plaatst. Zo is er geen ruimte voor interpretatiefouten.

Hieronder een voorbeeld van een ingevulde mappingtemplate: