Algemene Projectwerking

Twee keer per jaar wordt er een ‘open call’ gelanceerd waarop content partners van VIAA zich kunnen inschrijven om deel te nemen aan een project ‘instroom digitale collecties’. Dit project is beperkt tot twaalf content partners en heeft een doorlooptijd van zes maanden. Eens de deadline voor het inschrijven via de open call is verstreken, maakt VIAA een selectie op basis van de informatie die we ontvingen via het inschrijvingsformulier. Wanneer de content partners geselecteerd zijn, wordt er een opstartmeeting gepland en kunnen de voorbereidingen voor een operationele opstart beginnen.

Inschrijven voor een project doe je via het inschrijvingsformulier, dat ter beschikking wordt gesteld op het partnerportaal en aangekondigd via onze partnernieuwsbrief.