Partnerupdates

Partnerupdate februari 2021

Enkele keren per jaar ontvang je als contentpartner van meemoo een e-mail specifiek voor partners. Hierin verzamelen we de belangrijkste updates met betrekking tot onze samenwerking van de afgelopen periode.

Volgende onderwerpen kwamen aan bod in de editie van februari 2021:

  • Nieuwe rapporteringsmodule online
  • Herziening opslagkost
  • Vacature: raad van bestuur
  • Oproep: wat wil je horen of vertellen tijdens het volgende partnerevent?
  • DAV en meemoo: onze dienstverlening nader toegelicht
  • Update afspraken Art in Flanders
  • Overdracht Beeldstorm-opnames afgerond
  • Vormingskalender
  • Herbeleef De Zaak Cultuur