Partnerupdates

Partnerupdate februari 2022

Enkele keren per jaar ontvang je als contentpartner van meemoo een e-mail specifiek voor partners. Hierin verzamelen we de belangrijkste updates met betrekking tot onze samenwerking van de afgelopen periode.

Volgende onderwerpen kwamen aan bod in de editie van februari 2022:

  • Beheersovereenkomst
  • Nieuwe contentpartners in 2022
  • Actualisatie samenwerkingsovereenkomst
  • Vernieuwd partnerportaal in de steigers
  • Oproep klankbordgroep GIVE-metadataproject
  • Piloottrajecten bezoekertool van start
  • Resultaten bevraging podiumkunsten en inspiratiemoment (10 maart)
  • Vormingskalender
  • Meemoo in één minuut