Partnerupdates

Partnerupdate mei 2018

Enkele keren per jaar ontvang je als contentpartner van meemoo een e-mail specifiek voor partners. Hierin verzamelen we de belangrijkste updates met betrekking tot onze samenwerking van de afgelopen periode.

Volgende onderwerpen kwamen aan bod in de editie van mei 2018:

  • Het VIAA partnerevent
  • Versterk je aanbod voor het onderwijs
  • Resultaten tevredenheidsenquête bij onze partners
  • Info en voorwaarden Catalogus Pro