Partnerupdates

Partnerupdate mei 2020

Enkele keren per jaar ontvang je als contentpartner van meemoo een e-mail specifiek voor partners. Hierin verzamelen we de belangrijkste updates met betrekking tot onze samenwerking van de afgelopen periode.

Volgende onderwerpen kwamen aan bod in de editie van mei 2020:

  • Bevraging: welk materiaal n.a.v. de coronacrisis wordt reeds gearchiveerd?
  • Extra ondersteuning vanop afstand