Algemene projectwerking

Projectwerking en mijlpalen

Om ervoor te zorgen dat de opgestarte projecten tot een goed eind worden gebracht en elk stukje van het project grondig wordt getest en gevalideerd, maakt meemoo gebruik van een aantal vaste mijlpalen: verkenning, test, piloot en productie.

Verkenningsfase

De eerste mijlpaal bestaat uit een verkennend gesprek waarbij wordt gekeken naar de inhoud van de digitale collectie en de bestanden die in aanmerking komen voor bewaring in het meemoo-archief. Meervoudige objecten komen momenteel bijvoorbeeld niet in aanmerking en kunnen nog niet aan meemoo worden aangeleverd. Tijdens deze fase bekijken we ook of de technische randvoorwaarden gehaald worden.

Testfase

Alles wat in de verkenningsfase besproken is, wordt nu een eerste keer in de praktijk gezet en toegepast op een beperkte set van bestanden. De grootste focus ligt hier op het maken van een inventaris, de aanlevering van de digitale bestanden via de meemoo-FTP, de aanlevering van de bijhorende metadata en het uitwerken van de metadatamapping naar het meemoo-metadatamodel.

Pilootfase

Eens de testfase is afgerond kan de pilootfase opgestart worden. Hierin worden alle zaken die in de testfase zijn afgesproken op een grotere schaal geïmplementeerd en ingevoerd in de testomgeving van het meemoo-archiefsysteem (MAM). Op deze manier krijgt de contentpartner al een goed zicht op hoe de collectie er in de productieomgeving uit zal zien. Alle aangeleverde bestanden worden met de bijhorende metadata ingevoerd in de testomgeving van het meemoo-archiefsysteem en vervolgens gevalideerd door de contentpartner.

Productiefase

Eens de pilootfase is afgerond, is er een kader met daarin duidelijke afspraken over hoe de toekomstige batches in het meemoo-archiefsysteem aangeleverd moeten worden. Op dit moment kan er met betrekking tot de metadatamapping of de manier van aanleveren niets meer gewijzigd worden aan het proces. Eens de eerste batch is ingevoerd in productie kan dit proces eindeloos herhaald worden zodat de contentpartner op eigen tempo kan bepalen wanneer de volgende batch of deelcollectie wordt aangeleverd.