Algemene Projectwerking

Projectwerking en mijlpalen

Om ervoor te zorgen dat de opgestarte projecten tot een goed eind worden gebracht en elk stukje van het project grondig wordt getest en gevalideerd, maakt VIAA gebruik van een aantal vaste mijlpalen: verkenning, test, piloot en productie.

Mijlpaal - verkenning

De eerste mijlpaal bestaat uit een verkennend gesprek waarbij wordt gekeken naar de inhoud van de digitale collectie en de bestanden die in scope zijn voor bewaring in het VIAA-archief. Complexe objecten komen momenteel bijvoorbeeld niet in aanmerking en kunnen nog niet aan VIAA worden aangeleverd. Tijdens deze fase bekijken we ook of de technische randvoorwaarden gehaald worden.

Mijlpaal - test

Alles wat in de verkennings-mijlpaal besproken is, wordt nu een eerste keer in de praktijk gezet en toegepast op een beperkte set van bestanden. De grootste focus ligt hier op het maken van een inventaris, de aanlevering van de digitale bestanden via de VIAA-FTP, de aanlevering van de bijhorende metadata en het uitwerken van de metadatamapping naar het VIAA-datamodel.

Mijlpaal - piloot

Eens de test-mijlpaal is afgerond kan de piloot-mijlpaal opgestart worden. Hierin worden alle zaken die in de testfase zijn afgesproken op een grotere schaal geïmplementeerd en ingevoerd in de testomgeving van het VIAA-archiefsysteem (MAM). Op deze manier krijgt de content partner al een goed zicht op hoe de collectie er in de productieomgeving uit zal zien. Alle aangeleverde bestanden worden met de bijhorende metadata ingevoerd in de testomgeving van het VIAA-archiefsysteem en vervolgens gevalideerd door de content partner.

Mijlpaal - productie

Eens de pilootfase is afgerond, is er een kader met daarin duidelijke afspraken over hoe de toekomstige batches in het VIAA-archiefsysteem aangeleverd moeten worden. Op dit moment kan er met betrekking tot de metadatamapping of de manier van aanleveren niets meer gewijzigd worden aan het proces. Eens de eerste batch is ingevoerd in productie kan dit proces eindeloos herhaald worden zodat de content partner op eigen tempo kan bepalen wanneer de volgende batch of deelcollectie wordt aangeleverd.