Algemeen

Meemoo is een Vlaamse instantie en dat betekent dat wij een protocol afsluiten met andere Vlaamse instanties wanneer we persoonsgegevens uitwisselen met hen. Voorbeelden van Vlaamse instanties zijn steden en gemeenten, Vlaamse departementen en agentschappen, of het Vlaams Parlement. In de afgesloten protocollen vermelden we onder meer wie de verwerkingsverantwoordelijken zijn, voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden medegedeeld, de categorieën en omvang van de medegedeelde persoonsgegevens en de wettelijke basis van zowel de mededeling als de inzameling van de gegevens.

Heb je hier nog vragen over, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO). Dat kan via e-mail: privacy@meemoo.be.