Wanneer en hoe gebruik ik de inventaristool?

Raadplegen van geschat aantal GB

Om je een idee te geven van de grootte van de opslag in het meemoo-archiefsysteem van de dragers die je aanmeldt, geven we in de tool bij elke aanmelding een geschat aantal gigabytes (GB) en ook een totaal aantal.

Een belangrijke opmerking hierbij is dat het gaat om een inschatting, die indicatief is en gebaseerd is op gemiddelden. Het werkelijke aantal GB kan na digitalisering en bewaring in het meemoo-archiefsysteem afwijken van de geschatte grootte. Deze cijfers kan je raadplegen via het dashboard.

Op basis van het aantal GB/TB in het meemoo-archiefsysteem wordt jullie bijdrage aan de opslagkost berekend. Meer info daarover en de laatste bedragen, vind je hier.

Het geschat aantal GB per aanmelding kan je terugvinden in één van de kolommen in het overzicht van de aanmeldingen in de tab ‘Inventaris’. Het totaal aantal geschatte GB voor alle aanmeldingen samen vind je terug in de rechterbovenhoek.