Registratie film

Registratieproces film: wat is er anders?

Het registreren van films verloopt anders dan je gewend bent voor audio en video. Jullie filmdragers worden door Cinematek geregistreerd in AMS. Doordat Cinematek de registratie doet van de films in AMS, is het niet mogelijk om zelf een filmrecord aan te maken in AMS. U kunt wel, nadat de film geregistreerd werd, bepaalde velden aanvullen.

Om het registratiewerk te verlichten, sloot meemoo een samenwerkingsovereenkomst af met Cinematek. Door hun jarenlange ervaring met het registreren van films zullen zij onbekende films misschien snel kunnen identificeren. Waar er door jullie nog geen of weinig metadata aangeleverd werd, zal Cinematek deze kunnen aanvullen. Op die manier kan de metadata van een collectie alleen maar rijker worden. Cinematek beschikt over de nodige technische expertise en infrastructuur om de films te inspecteren en te registreren.

Dit betekent dat je deze dragers niet zelf moet registreren in AMS, maar dat Cinematek dit voor jou zal doen. Er wordt wel nog van jou verwacht dat je de dragers voorziet van een eigen collectienummer, deze verpakt voor het transport naar Cinematek en later door alle records gaat in AMS om een score toe te kennen aan de films. Hoe je dit exact doet, vind je in het support-artikel “Na de registratie: toekennen van een score in AMS”. Aan de hand van deze score weet meemoo welke dragers gedigitaliseerd moeten worden en welke dragers prioriteit krijgen.

De digitalisering van film is een dure en complexe aangelegenheid. Als we dit vergelijken met de kostprijs voor de digitalisering van audio of video, ligt de kostprijs van de digitalisering van film ongeveer 50 tot 100 keer zo hoog. Daarom is het helaas niet mogelijk om alle pellicule te digitaliseren, maar zal een selectie gemaakt moeten worden in hetgeen gedigitaliseerd kan worden, en binnen die selectie prioriteiten gesteld worden. Een eerste selectie die prioritair gedigitaliseerd zal worden is de door het azijnsyndroom aangetaste acetaatfilm.